Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Οκτώβριος, 2016

Η αύρα και τα χρώματά της

Εικόνα
,
   Μερικοί ισχυρίζονται ότι η αύρα είναι απλώς ένα ηλεκτρομαγνητικό φαινόμενο που δεν έχει καμία σημασία. Όμως ηυφήτης αύρας, όπωςτοχρώμακαιτομέγεθόςτης, δείχνεινααποκαλύπτειτοβαθύτεροεσωτερικόκόσμο, τηνψυχοσύνθεσηενόςανθρώπου. Ωστόσο, ησύνθεσητηςαύραςδιαφέρειαναλόγωςτουατόμου.    Μαςδίνεισυχνάπληροφορίεςγιατοχαρακτήρατου, ενώτοσχήμακαιτοχρώματηςεκφράζουντηνκατάστασητηςυγείαςαλλάκαιτησυναισθηματικήτουδιάθεση. Ηαύραυφίσταταιστοανθρώπινο, τοζωικόκαιτοφυτικόβασίλειο, δηλαδήμέσασεκάθεπηγήζωής.    Ηαύραέχειομάδεςχρώματος. Έτσισεκάθεάνθρωποδιακρίνεταιμετηνφωτογράφιση.Έτσιυπάρχειηλευκή, ηκόκκινη, η πορτοκαλί,ηκίτρινη, ηπράσινηαύρακ.τ.λ.    Έρευνεςέχουνδείξειότιανάλογαμετοχρώμαπουέχειοκαθένας, ταιριάζειήδενταιριάζειστα "χνώτα" τουμετονάλλο. Είναιαυτόπουλέμεότιμετηνπρώτηματιά "αυτόςδενμουγεμίζειτομάτι". Έχειτηνφυσικήεξήγησηότιοιαύρεςτουςαπωθούνταικαιέτσιορθώνεταιμιααμυντικήσυναίσθησηέναντιτουάλλου.    Μιαθετικήαύραμπορεί, λοιπόν, να «

Τι είναι η Αύρα;

Εικόνα
Σύμφωνα με το λεξικό, η αύρα είναι μια αόρατη ακτινοβολία ή ένα ενεργειακό πεδίο που περιβάλλει όλα τα ζωντανά πλάσματα. Δεδομένου ότι υπάρχει ένα ενεργειακό πεδίο γύρω από τα πάντα, ακόμη και μια πέτρα ή ένα δένδρο  έχει αύρα. Στην πραγματικότητα η αύρα, αν και περιβάλλει ολόκληρο το σώμα, είναι επίσης μέρος κάθε κυττάρου του σώματος και αντικατοπτρίζει όλες τις λεπτές ενέργειες της ζωής. Κατά συνέπεια, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι απλώς μια  επέκταση του σώματος και όχι κάτι που το περιβάλλει.        Οι ενέργειες που κυλούν μέσα στην αύρα μας αντικατοπτρίζουν την προσωπικότητά μας, τον τρόπο ζωής, τις σκέψεις και τα συναισθήματά μας. Η αύρα αποκαλύπτει καθαρά τη νοητική και σωματική μας κατάσταση. Τα Τσάκρα       Η γνώση των ανθρώπινων Ενεργειακών Κέντρων (Τσάκρα) μπορεί να δώσει απάντηση στα ερωτήματα “Ποιος είμαι;”, “Ποιες ικανότητες υπάρχουν κρυμμένες μέσα μου και πώς μπορώ να τις ενεργοποιήσω για να υλοποιήσω όλες μου τις δυνατότητες για δημιουργικότητα και ευτυχία;"      …

Η ευγνωμοσύνη εναρμονίζει το πνεύμα μας

Εικόνα
"Αν δεν είχατε σκεφτεί ποτέ ότι η ευγνωμοσύνη εναρμονίζει το πνεύμα σας με τις δημιουργικές δυνάμεις του Σύμπαντος, σκεφτείτε το τώρα. Αν το αναλογιστείτε σοβαρά, θα διαπιστώσετε ότι αυτή είναι η πραγματικότητα ."

   Γουάλας Γουάτλες(1860-1911)


   Η ευγνωμοσύνη μπορεί να γίνει μέρος της καθημερινής ζωής μας. Το να ευχαριστούμε τον Θεό κάθε φορά που τρώμε το μεσημεριανό μας φαγητό για τα αγαθά που μας προσφέρει αποτελεί σημαντική εξάσκηση. Η εκτίμηση των θετικών χαρακτηριστικών των φίλων και της οικογένειας γύρω μας παρέχει μια καινούρια οπτική για να δούμε τα πράγματα.