Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από 2016

Η αύρα και τα χρώματά της

Εικόνα
,
   Μερικοί ισχυρίζονται ότι η αύρα είναι απλώς ένα ηλεκτρομαγνητικό φαινόμενο που δεν έχει καμία σημασία. Όμως ηυφήτης αύρας, όπωςτοχρώμακαιτομέγεθόςτης, δείχνεινααποκαλύπτειτοβαθύτεροεσωτερικόκόσμο, τηνψυχοσύνθεσηενόςανθρώπου. Ωστόσο, ησύνθεσητηςαύραςδιαφέρειαναλόγωςτουατόμου.    Μαςδίνεισυχνάπληροφορίεςγιατοχαρακτήρατου, ενώτοσχήμακαιτοχρώματηςεκφράζουντηνκατάστασητηςυγείαςαλλάκαιτησυναισθηματικήτουδιάθεση. Ηαύραυφίσταταιστοανθρώπινο, τοζωικόκαιτοφυτικόβασίλειο, δηλαδήμέσασεκάθεπηγήζωής.    Ηαύραέχειομάδεςχρώματος. Έτσισεκάθεάνθρωποδιακρίνεταιμετηνφωτογράφιση.Έτσιυπάρχειηλευκή, ηκόκκινη, η πορτοκαλί,ηκίτρινη, ηπράσινηαύρακ.τ.λ.    Έρευνεςέχουνδείξειότιανάλογαμετοχρώμαπουέχειοκαθένας, ταιριάζειήδενταιριάζειστα "χνώτα" τουμετονάλλο. Είναιαυτόπουλέμεότιμετηνπρώτηματιά "αυτόςδενμουγεμίζειτομάτι". Έχειτηνφυσικήεξήγησηότιοιαύρεςτουςαπωθούνταικαιέτσιορθώνεταιμιααμυντικήσυναίσθησηέναντιτουάλλου.    Μιαθετικήαύραμπορεί, λοιπόν, να «

Τι είναι η Αύρα;

Εικόνα
Σύμφωνα με το λεξικό, η αύρα είναι μια αόρατη ακτινοβολία ή ένα ενεργειακό πεδίο που περιβάλλει όλα τα ζωντανά πλάσματα. Δεδομένου ότι υπάρχει ένα ενεργειακό πεδίο γύρω από τα πάντα, ακόμη και μια πέτρα ή ένα δένδρο  έχει αύρα. Στην πραγματικότητα η αύρα, αν και περιβάλλει ολόκληρο το σώμα, είναι επίσης μέρος κάθε κυττάρου του σώματος και αντικατοπτρίζει όλες τις λεπτές ενέργειες της ζωής. Κατά συνέπεια, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι απλώς μια  επέκταση του σώματος και όχι κάτι που το περιβάλλει.        Οι ενέργειες που κυλούν μέσα στην αύρα μας αντικατοπτρίζουν την προσωπικότητά μας, τον τρόπο ζωής, τις σκέψεις και τα συναισθήματά μας. Η αύρα αποκαλύπτει καθαρά τη νοητική και σωματική μας κατάσταση. Τα Τσάκρα       Η γνώση των ανθρώπινων Ενεργειακών Κέντρων (Τσάκρα) μπορεί να δώσει απάντηση στα ερωτήματα “Ποιος είμαι;”, “Ποιες ικανότητες υπάρχουν κρυμμένες μέσα μου και πώς μπορώ να τις ενεργοποιήσω για να υλοποιήσω όλες μου τις δυνατότητες για δημιουργικότητα και ευτυχία;"      …

Η ευγνωμοσύνη εναρμονίζει το πνεύμα μας

Εικόνα
"Αν δεν είχατε σκεφτεί ποτέ ότι η ευγνωμοσύνη εναρμονίζει το πνεύμα σας με τις δημιουργικές δυνάμεις του Σύμπαντος, σκεφτείτε το τώρα. Αν το αναλογιστείτε σοβαρά, θα διαπιστώσετε ότι αυτή είναι η πραγματικότητα ."

   Γουάλας Γουάτλες(1860-1911)


   Η ευγνωμοσύνη μπορεί να γίνει μέρος της καθημερινής ζωής μας. Το να ευχαριστούμε τον Θεό κάθε φορά που τρώμε το μεσημεριανό μας φαγητό για τα αγαθά που μας προσφέρει αποτελεί σημαντική εξάσκηση. Η εκτίμηση των θετικών χαρακτηριστικών των φίλων και της οικογένειας γύρω μας παρέχει μια καινούρια οπτική για να δούμε τα πράγματα.


Η αύρα έχει τον ρόλο που έχει η ατμόσφαιρα για έναν πλανήτη

Εικόνα
Η αύρα έχει τον ρόλο που έχει η ατμόσφαιρα για έναν πλανήτη. Είναι το ενεργειακό περιβάλλον που μέσα σε αυτό ένα ον εξελίσσεται, ζει, μαθαίνει, προστατεύεται και διευρύνεται. Είναι το δέρμα της ψυχής. Μέσα από αυτήν διέρχονται τα κοσμικά ρεύματα, οι συμπαντικές δυνάμεις. Μέσα από αυτή διέρχεται η ίδια η Ζωή. Μέσα από την αύρα γίνονται όλες οι ανταλλαγές με όλα τα πλάσματα, τους άλλους ανθρώπους, την φύση. Μέσα από αυτή προστατευόμαστε. Ότι καταφέρει να τη διασπάσει έχει άμεσες επιπτώσεις στη φυσική και ψυχική μας υγεία. Η αύρα είναι η κεραία μας αλλά και το φίλτρο μας. Οτιδήποτε εισέρχεται στην ύπαρξη μας διέρχεται μέσα από αυτήν.


    Οι πιο πολλοί που ασχολούνται με την αύρα πιστεύουν πως τα ενεργειακά τους προβλήματα προέρχονται από εξωγενείς παράγοντες. Η αλήθεια είναι πως τα πιο πολλά προβλήματα προέρχονται από τον εσωτερικό μας κόσμο. Είναι οι σκέψεις, τα συναισθήματα και ο τρόπος της ζωής μας που διαμορφώνουν σ’ ένα λεπτοφυές επίπεδο αυτές τις ενεργειακές αποχρώσεις που…

Αλλάξτε την αύρα σας

Εικόνα
Κάθε αλλαγή στη ζωή μας ξεκινάει με την αλλαγή των σκέψεων μας.
   Όλοι έχουμε ουσιαστικά απεριόριστες δυνατότητες και μπορούμε να πετύχουμε οτιδήποτε θέλουμε, φτάνει να είμαστε διατεθειμένοι να ορίζουμε στόχους, να δουλέψουμε σκληρά και να πληρώνουμε το τίμημα.
   Κοιτάξτε την αύρα σας και δείτε ποιοι τομείς χρειάζονται βελτίωση. Μπορεί να χρειάζεται να αλλάξετε τη νοοτροπία σας απέναντι στη δουλειά σας. Μπορεί να πρέπει να γίνετε πιο εξωστρεφείς και φιλικοί. Ίσως πρέπει να αρχίσετε να μετατρέπετε όσο πιο πολλές αρνητικές σκέψεις μπορείτε σε θετικές.
Μπορεί να έχετε κακές συνήθειες που θέλετε να διορθώσετε. Ίσως θέλετε να κόψετε το κάπνισμα ή να αλλάξετε τις συνήθειες σας στο φαγητό. Η αύρα θα σας πει ποιοι τομείς χρειάζονται βελτίωση. Μερικοί από τους τομείς μπορεί να σας κάνουν έκπληξη.


    Αν αλλάξετε τον τρόπο σκέψης σας, θα μεταμορφωθεί και η όψη της αύρας σας.
   Τα άτομα με θετική σκέψη είναι από τη φύση τους αισιόδοξα και έχουν μεγάλη, φωτεινή, εκτεταμένη αύρα. Οι σκ…