Η αύρα έχει τον ρόλο που έχει η ατμόσφαιρα για έναν πλανήτη


  

    Η αύρα έχει τον ρόλο που έχει η ατμόσφαιρα για έναν πλανήτη. Είναι το ενεργειακό περιβάλλον που μέσα σε αυτό ένα ον εξελίσσεται, ζει, μαθαίνει, προστατεύεται και διευρύνεται. Είναι το δέρμα της ψυχής. Μέσα από αυτήν διέρχονται τα κοσμικά ρεύματα, οι συμπαντικές δυνάμεις. Μέσα από αυτή διέρχεται η ίδια η Ζωή. Μέσα από την αύρα γίνονται όλες οι ανταλλαγές με όλα τα πλάσματα, τους άλλους ανθρώπους, την φύση. Μέσα από αυτή προστατευόμαστε. Ότι καταφέρει να τη διασπάσει έχει άμεσες επιπτώσεις στη φυσική και ψυχική μας υγεία. Η αύρα είναι η κεραία μας αλλά και το φίλτρο μας. Οτιδήποτε εισέρχεται στην ύπαρξη μας διέρχεται μέσα από αυτήν.


    Οι πιο πολλοί που ασχολούνται με την αύρα πιστεύουν πως τα ενεργειακά τους προβλήματα προέρχονται από εξωγενείς παράγοντες. Η αλήθεια είναι πως τα πιο πολλά προβλήματα προέρχονται από τον εσωτερικό μας κόσμο. Είναι οι σκέψεις, τα συναισθήματα και ο τρόπος της ζωής μας που διαμορφώνουν σ’ ένα λεπτοφυές επίπεδο αυτές τις ενεργειακές αποχρώσεις που ονομάζουμε αύρα. Η κατανόηση αυτού του ενεργειακού περιβάλλοντος μας βοηθά να έχουμε ένα πολύτιμο εργαλείο βοήθειας τόσο στην αυτογνωσία όσο και στην αυτοθεραπεία μας.


    Η σύνθεση της αύρας και η κατανομή των χρωμάτων της διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Το χρώμα και το μέγεθός της, η φωτεινότητα και η ένταση της, αποκαλύπτουν το βαθύτερο εσωτερικό κόσμο, την ψυχοσύνθεση και την ιδιοσυγκρασία ενός ανθρώπου.


    Αναζητώντας πληροφορίες για την αύρα μας, αντλούμε πληροφορίες για την υγεία, την συναισθηματική μας διάθεση, την ποιότητα της σκέψης και τον τρόπο αντίδρασης στη ζωή μας.


    Μπορούμε να μάθουμε πως να θεραπευθούμε, πως ν΄αξιοποιήσουμε τις εσωτερικές μας τάσεις.


    Μπορούμε να γνωρίσουμε καλύτερα τους κοντινούς μας ανθρώπους.

    


    Μας δίνεται η δυνατότητα να έχουμε μια απεικόνιση ενός αόρατου χώρου γύρω μας. Αυτό το γεγονός από μόνο του επιτρέπει στον εγκέφαλο ν’ ανοίξει ένα γνωστικό παράθυρο απέναντι στο γεγονός. Το μυαλό αναγκάζεται να κάνει μια παραδοχή και αυτό είναι το πρώτο βήμα. Αυτή η εμπειρία μπορεί να χρησιμοποιηθεί έπειτα με ασκήσεις ώστε να αφυπνίσει μέσα μας μια ενορατική αντίληψη αυτού του ανθρώπινου πεδίου που μας περιβάλλει.


    Μία άλλη ωφέλιμη χρήση, είναι ότι κατά την φωτογράφιση φανερώνονται τα χρώματα που σας χαρακτηρίζουν αυτή την περίοδο. Αν κάποιος επιλέξει κάποιες ιδιότητες να τις ενισχύσει, μπορεί τα ίδια χρώματα να τα χρησιμοποιήσει στα ρούχα του ή στην διακόσμηση των προσωπικών του χώρων. Αν υπάρχουν χρώματα που υποδηλώνουν κάτι παθολογικό σαν ερμηνεία μπορούν τότε να επιλεχθούν τα ίδια χρώματα αλλά σε υγιή απόχρωση ή τα συμπληρωματικά τους. Αυτό θα επιδράσει θετικά στην ψυχοσύνθεση σας για εκείνο το διάστημα, καθώς και στην υγεία.


    Πρόκειται για την απεικόνιση και ανάλυση της Αύρας και των Τσάκρα (ενεργειακών κέντρων), μέσω ενός λογισμικού συστήματος με την ονομασία MbGA Aura Camera.


    Το λογισμικό αυτό δημιουργήθηκε βασιζόμενο στις αρχές και μελέτες της βίο-ανάδρασης, της ψυχολογίας, των χρωμάτων, του ανθρώπινου ενεργειακού πεδίου και της γνώσης νου-σώματος.


    Το MbGA Aura Camera χρησιμοποιεί έναν βίο-αισθητήρα, ώστε να μετρήσει μέσω του αριστερού χεριού, τα δεδομένα βίο-ανάδρασης (ηλεκτρική αγωγιμότητα δέρματος και θερμοκρασία), του ενδιαφερόμενου εκείνη τη χρονική στιγμή. Αυτά τα δεδομένα αναλύονται, υπόκεινται σε άμεση επεξεργασία, μέσω του λογισμικού και εμφανίζονται ως Ενεργειακή Δραστηριότητα ή Απεικόνιση Αύρας στην οθόνη του υπολογιστή.


    Η συγκεκριμένη Απεικόνιση Αύρας, αντιπροσωπεύει το βίο-ενεργειακό πεδίο, την Συναισθηματική κατάσταση , τον τύπο της προσωπικότητας και την εν γένει κατάσταση του ενδιαφερόμενου την συγκεκριμένη στιγμή .


    Όλα τα παραπάνω δεδομένα, στο τέλος της συνεδρίας, παραδίδονται στον ενδιαφερόμενο με τη μορφή εκτυπωμένης εκτενούς αναφοράς.


    Είναι εργαλείο ενδοσκόπησης, αυτογνωσίας και εξέλιξης και έχει ως αποτέλεσμα την βελτίωση του ανθρώπου σε όλα τα επίπεδα.

Σχόλια